گالری
 

گروه درمانی سوگ
تصاویر: 5

حمایت مالی از مددجویان و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست
تصاویر: 19

جلسات سخنرانی
تصاویر: 9

مشاوره های فردی روانشناسی
تصاویر: 4

مراسم خاص
تصاویر: 59


تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام