بنیاد شروین

اطلاعات تماس

آدرس:
تهران - خیابان شریعتی - روبروی تقاطع ملک - خیابان باقری شبستری - پلاک 71 تهران 7 ایران

تلفن: 88148440 - 88148441 - 88435240

فکس: 88148441

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام