کمک به بنیاد 1

منتشر شده در شنبه, 11 مرداد 1393 13:01
بازدید: 3968

خیرین حقیقی

کمکهای نقدی: خیرین محترم می توانند با واریز وجه به حسابهای این بنیاد در برگزاری دوره های توانمندسازی و فعالیتهای مددکاری و نیکوکاری برای کمک به زنان آسیب دیده از سوگ برای امکان سرپرستی خانواده و امرار معاش تا طی دوره های فوق الذکر و برای کودکان بازمانده از تحصیل، فعالیتهای هدایت تحصیل، بورسیه های ادامه تحصیلی و کمکهای آموزشی و یا پروژه های در دست انجام بنیاد را حمایت کنند.

شماره حساب: 1-35353535-8100-296 بانک پاسارگاد

شماره شبا بانک پاسارگاد:  IR 840 5700 296 810 35353535 101

شماره کارت به کارت بانک پاسارگاد: 5022291900020650

شماره کارت به کارت بانک تجارت: 6273539991665924

شماره حساب: 211111224  - حساب جاری بانک تجارت - شعبه اتوبان کردستان - کد شعبه: 210

پرداخت از طریق آسان پرداخت توسط موبایل با ارسال کد:                        238138#*4*733*

 کمکهای غیرنقدی: خیرین می توانند کمکهای غیرنقدی خود را شامل مایحتاج اساسی گروه هدف را به صورت حضوری یا غیرحضوری به آدرس بنیاد تحویل نمایند.

استند تسلیت یا تبریک: تقدیم یک سبد گل می تواند بیانگر سهیم شدن شما در شادی یا غم دوستی باشد. استندهای تسلیت یا تبریک بنیاد  می تواند این حس را به صورت متعالی تر به طرف مقابل شما منتقل نماید و از سوی دیگر او را در در اهداف و تحقق چشم اندازهای بنیاد سهیم نماید.

 

قلک و صندوق: ادامه حیات نعمتی است که شکرش بر همگان واجب است. قلکهای بنیاد می تواند به شکلی این شکرگذاری را به صورت هرچند کوچک اما روزانه انجام دهد.

صرف هزینه مراسمها در بنیاد: خیرین محترم می توانند هزینه های مربوط به مراسم خود را صرف دوره های توانمند سازی و امورمددکاری زنان آسیب دیده از سوگ، هزینه های تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل و یا  پروژه های دردست انجام بنیاد نمایند.

خیرین حقوقی:  مدیران و مالکان کسب و کارها و سازمانها می توانند علاوه بر موارد فوق الذکر برای نیل به مسئولیتهای اجتماعی خود به هر اقدامی که بتواند به هر شکل ممکن به گروه هدف بنیاد یاری رساند، مشارکت کنند. این اقدامات می تواند شامل مشارکت و حمایت از پروژه های در دست انجام این بنیاد تا استخدام و بکارگیری مددجویان آن باشد.