چشم انداز

منتشر شده در چهارشنبه, 18 مرداد 1385 11:47
بازدید: 7403

چشم انداز

اتکال به الطاف الهی، سخت کوشی هیات امنا و داوطلبین و با پشتوانه حمایتهای مادی و معنوی حامیان فعالیتهای خود، تا سال  1400، ضمن راه اندازی ۱۰ شعبه در شهرهای بزرگ کشور عزیزمان ایران، با همکاری با دانشگاهها، موسسات آموزشی، مراکز مشاوره و سایر نهادهای مرتبط، سه هدف: پژوهش، آموزش و نیکوکاری در حوزه سوگ درمانی و توانمندسازی زنان و کودکان آسیب دیده از سوگ را آنچنان توسعه داده است که  هیچ فردی به دلیل سوگ ناشی از فقدان عزیز خود دچار بحرانهای روحی نشود. بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده، با ارائه بالاترین سطح از پاسخگویی، شفافیت و قدرشناسی، یکی از معتمدترین نهادهای خیریه برای نیکوکاران حقیقی و حقوقی و با پژوهشهای تخصصی انجام شده تا سال  1400، به عنوان یکی از مراجع حوزه سوگ درمانی در سطح بین المللی است.

 اهداف این بنیاد برای نیل به این چشم انداز عبارت است از:

· آشنایی گروه هدف با خدمات و امکانات بنیاد برای مراجعه در هنگام سوگ

· برگزاری 10 جلسه سالیانه گروه درمانی سوگ به 150 نفر در هر شعبه

· شناسایی و جذب زنان و کودکان آسیبدیده از سوگ جهت پیاده سازی برنامه های توانمندسازی

· اجرای 3 طرح کارآفرینی برای زنان تحتپوشش بنیاد در راستای توانمندسازی آن ها

· تاسیس آموزشگاه (مدرسه) ویژه کودکان کار و بازمانده از تحصیل جهت توانمندسازی و هدایت تحصیلی آنها

· همکاری دوجانبه با دانشگاهها، موسسات آموزشی، مراکز مشاوره و سایر نهادهای مرتبط در زمینه پژوهش و آموزش برای برگزاری دوره های آموزشی سوگ درمانی برای تربیت دانشجویان رشته های مددکاری اجتماعی، روانشانسی و مشاوره

· راه اندازی ۹ شعبه در سراسر ایران