افتخارات بنیاد در سال 98

- دریافت لوح چهره نامی ماندگار

- دریافت لوح مدیر شایسته ی ملی

- دریافت لوح مدیریت در تراز جهانی

- دریافت لوح از شورای اسلامی شهر تهران

- دریافت لوح از سازمان رفاه  و خدمات اجتماعی شهرداری

-دریافت لوح از از مجتمع بهزیستی و شیرخوارگاه شهید ترکمان

- دریافت لوح از بیمارستان مسیح دانشوری (بیمارستان مسیح دانشوری)

-دریافت لوح از وزارت کشور

-درافت لوح از مجلس شورای اسلامی

-دریافت لوح از معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 7

-دریافت لوح از انجمن نابینایان استان مازندران

-دریافت لوح از مجتمع استثنایی شهید صیاد شیرازی

-دریافت لوح از مجتمع شهدای انقلاب

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام